THUÊ VILLA Ở HỘI AN

  -  

Cho mướn villa nghỉ ngơi Hội An giỏi cho mướn biệt thự du ngoạn ngơi nghỉ Hội An đã ngày dần biến chuyển các dịch vụ lưu trú thịnh hành. Với hệ thống villa Hội An nguim căn uống mang đến thuê văn minh, đẳng cấp, tương đối đầy đủ tiên tiến, công ty chúng tôi cam đoan đem lại cho bạn một kì nghỉ tuyệt vời duy nhất rất có thể. Chần hóng đưa ra nữa mà ko chọn tức thì một giữa những villa dưới đây nào!


*

Cấu trúc: 3 kăn năn nhà

Diện tích: 900m2

Gồm: 10PN + Hồ bơi lội + Sân vườn

Sức chứa: 16 - 20 khách

Vị trí: Gần rừng dừa Bảy Mẫu


*

Cấu trúc: 2 khối hận công ty

Diện tích: 400m2

Gồm: 6PN + Bể bơi + Sân vườn

Sức chứa: 16 - trăng tròn khách

Vị trí: Gần Phố cổ Hội An


*

Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 1200m2

Gồm: 10PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: trăng tròn - 25 khách

Vị trí: Gần phố cổ Hội An


*

Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: >800m2

Gồm: 10PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: trăng tròn - 30 khách

Vị trí: Cẩm Hà, Hội An


*

Cấu trúc: 2 khối hận nhà

Diện tích: >400m2

Gồm: 8PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: đôi mươi - 26 khách

Vị trí: Biển An Bàng


Cấu trúc: 2 khối nhà

Diện tích: >250m2

Gồm: 6PN + Hồ bơi lội + Sân

Sức chứa: 16 - 18 khách

Vị trí: Biển An Bàng


Cấu trúc: 1T + 1L + Gác lửng

Diện tích: >250m2

Gồm: 8PN + Bể tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: 10 - đôi mươi khách

Vị trí: Cách phố cổ 2km


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: >200m2

Gồm: 4PN + Hồ bơi + Sân

Sức chứa: 8 - 10 khách

Vị trí: Cách phố cổ 3.5km


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: >300m2

Gồm: 3PN/4PN + hồ tập bơi + sân vườn

Sức chứa: 8 - 10 khách

Vị trí: Gần rừng dừa Bảy Mẫu


Cấu trúc: 2 kăn năn nhà

Diện tích: >800m2

Gồm: 5PN + Hồ bơi lội + Sân vườn

Sức chứa: 12 - 16 khách

Vị trí: Cách phố cổ 3km


Cấu trúc: 2 kăn năn nhà

Diện tích: 400m2

Gồm: 4PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: 8 - 12 khách

Vị trí: Biển An Bàng


Cấu trúc: 2 kăn năn nhà

Diện tích: >600m2

Gồm: 6PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 18 - đôi mươi khách

Vị trí: Cách phố cổ 3km


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: >300m2

Gồm: 6PN + Hồ bơi lội + Sân vườn

Sức chứa: 20 khách

Vị trí: Cách phố cổ 3km


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: >250m2

Gồm: 8PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: đôi mươi - 26 khách

Vị trí: Biển An Bàng


Cấu trúc: 2 kân hận nhà

Diện tích: >400m2

Gồm: 8PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: 18 - 20 khách

Vị trí: Cách phố cổ 2km


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: >200m2

Gồm: 3PN + Hồ bơi lội + Sân vườn

Sức chứa: 6 - 8 khách

Vị trí: Gần rừng dừa Bảy Mẫu


Cấu trúc: 2 khối nhà

Diện tích: >600m2

Gồm: 14PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: 40 - 50 khách

Vị trí: Cách Hội An 2.5km


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: >200m2

Gồm: 5PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: 6 - 10 khách

Vị trí: Cách phố cổ 2km


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 800m2

Gồm: 8PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: trăng tròn - 22 khách

Vị trí: Gần Chợ Bà Lê


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: 200m2

Gồm: 5PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 10 - 14 khách

Vị trí: Gần biển An Bàng


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: 300m2

Gồm: 5PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 10 - 14 khách

Vị trí: Gần biển cả An Bàng


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: 200m2

Gồm: 3PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 6 - 9 khách

Vị trí: Cđộ ẩm Thanh, Hội An


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: 500m2

Gồm: 13PN + Hồ bơi lội + Sân vườn

Sức chứa: 30 - 50 khách

Vị trí: Gần đại dương An Bàng


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 200m2

Gồm: 6PN + Hồ bơi lội + Sân vườn

Sức chứa: 10 - 14 khách

Vị trí: Gần biển lớn An Bàng


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 500m2

Gồm: 8PN + Hồ bơi lội + Sân vườn

Sức chứa: 16 - trăng tròn khách

Vị trí: Cđộ ẩm Thanh, Hội An


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 200m2

Gồm: 4PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 10 - 14 khách

Vị trí: Gần Phố cổ Hội An


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: 200m2

Gồm: 4PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 8 - 10 khách

Vị trí: Gần biển cả An Bàng


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: 1000m2

Gồm: 5PN + Hồ bơi lội + Sân vườn

Sức chứa: 18 - đôi mươi khách

Vị trí: Cẩm Thanh, Hội An


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: 200m2

Gồm: 3PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 6 - 8 khách

Vị trí: Gần rừng dừa 7 mẫu


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 1000m2

Gồm: 13PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: 30 - 40 khách

Vị trí: Cẩm Tkhô nóng, Hội An


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 1000m2

Gồm: 12 PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: 30 - 40 khách

Vị trí: Làng Rau Tthẩm tra Quế


Cấu trúc: 1T

Diện tích: 500m2

Gồm: 6PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 12 - 14 khách

Vị trí: Cẩm Tkhô hanh, Hội An


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 200m2

Gồm: 4PN + Hồ bơi lội + Sân vườn

Sức chứa: 8 - 12 khách

Vị trí: Cđộ ẩm Thanh, Hội An


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 250m2

Gồm: 6PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: 12 - 16 khách

Vị trí: Thanh Hà, Hội An


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 500m2

Gồm: 8PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: 16 - đôi mươi khách

Vị trí: Gần biển An Bàng


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 280m2

Gồm: 8PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 18 - 20 khách

Vị trí: Gần Phố cổ Hội An


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 200m2

Gồm: 7PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 14 - 18 khách

Vị trí: Gần đại dương An Bàng


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: 200m2

Gồm: 5PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: 10 - 15 khách

Vị trí: Gần biển An Bàng


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: 300m2

Gồm: 9PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 30 khách

Vị trí: Gần Phố cổ Hội An


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 300m2

Gồm: 10PN + Hồ tập bơi + Sân vườn

Sức chứa: 20 - 25 khách

Vị trí: Gần Phố cổ Hội An


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 300m2

Gồm: 6PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 14- 16 khách

Vị trí: Gần hải dương An Bàng


Cấu trúc: 1T

Diện tích: 300m2

Gồm: 4PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 8 - 12 khách

Vị trí: Gần biển cả An Bàng


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 200m2

Gồm: 9PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: đôi mươi - 25 khách

Vị trí: Gần Phố cổ Hội An


Cấu trúc: 1T + 1L

Diện tích: 300m2

Gồm: 7PN + Hồ bơi lội + Sân vườn

Sức chứa: 18 - 21 khách

Vị trí: Thanh Hà, Hội An


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 300m2

Gồm: 10PN + Hồ bơi + Sân vườn

Sức chứa: 22 - 35 khách

Vị trí: Cẩm Hà Hội An


Cấu trúc: 1T + 2L

Diện tích: 150m2

Gồm: 10PN + Hồ bơi lội + Sân vườn

Sức chứa: 20 - 30 khách

Vị trí: Khu Casamia


Câu hỏi thường xuyên gặp gỡ lúc thuê Villa nghỉ ngơi Hội An

Villa cho mướn nghỉ ngơi Hội An an ninh bao gồm giỏi không?

Hội An là đô thị du ngoạn, tất nhiên sự việc bình yên sẽ được bảo đảm quý khách yên ổn trung khu. Tuy nhiên Lúc tồn tại trên villa, người tiêu dùng cũng bắt buộc tự bảo quản tư trang của bản thân mình nhằm tách phần đông ngôi trường vừa lòng không mong muốn xảy ra.

Bạn đang xem: Thuê villa ở hội an

Giờ thừa nhận và trả phòng lúc book villa sinh hoạt Hội An?

thường thì giờ đồng hồ nhận với trả phòng nghỉ ngơi villa Hội An theo giờ đồng hồ hotel. Cheông xã in nhận phòng sau 14h, kiểm tra out trả chống trước 12h hôm sau.

Xem thêm: Du Lịch Bụi Đài Loan Tự Túc, Cách Du Lịch Bụi Đài Loan Tiết Kiệm

Giá villa Hội An bao hàm rất nhiều app gì phía bên trong đó?

Giá villa bao gồm: phòng, hồ nước bơi, phòng bếp, bát bát, lò BBQ, khách mang than, thức ăn uống, gia vị để cân xứng với món ăn. Quý khách hàng dùng phòng bếp xong xuôi vui miệng dọn rửa lại ko có khả năng sẽ bị phụ thu tiền phí lau chùi và vệ sinh.

Xem thêm: Top 6 Những Cánh Đồng Hoa Oải Hương Đẹp Nhất Thế Giới, 10 Cánh Đồng Hoa Oải Hương Đẹp Nhất Thế Giới

Villa Hội An có cho sử dụng loa kẹo kéo hát hò không?

Có villa Hội An mang đến sử dụng với không cho cần sử dụng, nhân viên cấp dưới sẽ nói rõ khi support. Villa Hội An như thế nào mang đến dùng loa thì quý khách hàng vui mắt sẵn sàng loa sở hữu theo cùng cần sử dụng trong khung giờ pháp luật chung của thành phố

Villa Hội An riêng biệt giao chìa xuất xắc tất cả chung với team khách không giống không?

Có villa Hội An ngulặng căn giao chìa và cũng đều có villa tầm thường chủ hoặc chung quần thể villa với khách không giống, nhân viên đang phân tích Lúc tư vấn đến khách hàng. Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng sẽ lựa chọn villa phù hợp để kỳ suy nghĩ dưỡng thêm những nụ cười và chân thành và ý nghĩa.