Thời gian đi tàu từ hà nội vào đà nẵng

  -  Bạn đang xem: Thời gian đi tàu từ hà nội vào đà nẵng

*

Ga Hà Nội

Để đi qua 791Km đường sắt từ Ga Hà Nội đi Đà Nẵng, tàu chạy hết khoảng 15 Giờ 5 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Hà Nội đi Đà Nẵng có số hiệu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Hà Nội đi Đà Nẵng

Tên tàuGa Hà Nội Ga Đà NẵngTổng thời gian
Tàu SE706:0022:2116 Giờ 21 phút
Tàu SE509:0001:0616 Giờ 6 phút
Tàu SE914:3007:3517 Giờ 5 phút
Tàu SE319:3011:0515 Giờ 35 phút
Tàu SE1920:1012:2016 Giờ 10 phút
Tàu SE122:2013:2515 Giờ 5 phút

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Đà Nẵng

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 677,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Hà Nội tới Đà Nẵng mỗi ngày.

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE7

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT11,029,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v1,064,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2987,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v1,022,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1974,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2899,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3779,000
8 Ghế phụ GP331,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL464,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML599,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV609,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE7

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE5

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT11,005,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M1,005,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv1,010,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v1,010,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2932,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M932,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv967,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v967,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1925,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2853,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3739,000
12 Ghế phụ GP315,000
13 Ngồi cứng NC386,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML569,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV579,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE5

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE9

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1985,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v1,020,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2905,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v940,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1907,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2837,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3725,000
8 Ghế phụ GP309,000
9 Ngồi cứng NC379,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML558,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV568,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE9

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE3

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT11,098,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v1,133,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT21,003,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v1,038,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT11,019,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2894,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3829,000
8 Ghế phụ GP436,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56679,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V689,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE3

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE19

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1915,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M975,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv1,010,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v950,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2835,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M895,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv930,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v870,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M1,890,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1815,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2765,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3640,000
13 Ghế phụ GP290,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56615,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V625,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.

Xem thêm: Những Địa Điểm Du Lịch Tại Đà Nẵng Nhất Định Phải Đi 1 Lần Trong Đời


Xem thêm: Tour Đà Nẵng Hội An 1 Ngày Giá Rẻ Từ Đà Nẵng, Tour Hội An 1 Ngày Từ Đà Nẵng


Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE19

Bảng giá Vé Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE1

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT11,077,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M1,077,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv1,112,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v1,112,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2999,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M999,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv1,004,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v1,004,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M2,155,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M1,000,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M876,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M814,000
13 Ghế phụ GP428,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56667,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V677,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Đà Nẵng của tàu SE1

Hướng dẫn đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Hà Nội, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Hà Nội đi Đà Nẵng hoặcqua điện thoại 02473 053 053 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Đà Nẵng và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu Từ Ga Hà Nội Đến Ga Đà Nẵng.

Sau khi đặt vétàu Hà Nội Đà Nẵng online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Hà Nội Đà Nẵng

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Hà Nội Đà Nẵng. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Hà Nội Đà Nẵng của quý khách.

Đại lý bán vé tàu Hà Nội Đà NẵngViệc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Hà Nội hoặc ra Ga Hà Nội mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 02473 053 053 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Hà Nội Đà Nẵng toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 02473 053 053

*

Liên hệ đặt ve tau Hà Nội Đà Nẵng trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Hà Nội Đà Nẵng giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.