Learn Vietnamese

  -  
Learning numbers is an important step to mastering Vietnamese. To help you on your way, we have put together a danh sách of the most important Vietnamese numbers below. For even more numbers, take a look at our learning resources for Vietnamese at the kết thúc of the page.


Bạn đang xem: Learn vietnamese

EnglishVietnamese
0không
1một
2hai
3ba
4bốn
5năm
6sáu
7bảy
8tám
9chín
10mười
11mười một
12mười hai
13mười ba
14mười bốn
15mười năm
16mười sáu
17mười bảy
18mười tám
19mười chín
20nhị mươi
30tía mươi
40tư mươi
50năm mươi
60sáu mươi
70bảy mươi
80tám mươi
90chín mươi
100một trăm
200nhị trăm
300tía trăm
400tư trăm
500năm trăm
600sáu trăm
700bảy trăm
800tám trăm
900chín trăm
1000một nghìn
2000hai nghìn
3000cha nghìn
4000tứ nghìn
5000năm nghìn
6000sáu nghìn
7000bảy nghìn
8000tám nghìn
9000chín nghìn
10.000mười nghìn
100.000một trăm nghìn
1.000.000một triệu
10.000.000mười triệu
100.000.000một trăm triệu
1.000.000.000một tỷ
10.000.000.000mười tỷ
100.000.000.000một trăm tỷ
một triệu.000.000một nghìn tỷ

*Xem thêm: Học Bơi Tại Bể Bơi Kim Liên Và Những Đánh Giá (Review) Chân Thực Nhất

*

*Xem thêm: Khách Sạn Sofitel Lê Duẩn - Sofitel Saigon Plaza Ở Quận 1, Tp

*