Giá Vé Show Diễn Ký Ức Hội An

  -  
Pha trộn âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật và thẩm mỹ thị giác, và nghệ thuật biểu diễn để tạo cho một yêu cầu đầy cảm xúc về Hội An của 400 năm trước
Trải trải qua không ít cung bậc cảm xúc với 5 màn màn biểu diễn tượng trưng cho 5 tiến độ hình thành yêu cầu Hội An ngày nay
*