Đi hà giang mùa nào đẹp nhất

  -  

Đi Hà Giang mùa nào đẹp nhất? Nên đi du ngoạn Hà Giang mùa hè – mùa Thu xuất xắc ngày xuân và mùa Đông?

*
*
phải đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 2" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i0.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Mua-nao-Ha-Giang-dep-nhat-de-di-maritimehotel.com.vn.jpg?resize=720%2C540&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
cần đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 3" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i0.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-Cach-di-the-nao-co-xa-khong-Photo-Hoang-Minh-Thuong-1.jpg?resize=685%2C1041&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
nên đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 4" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i0.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-Cach-di-the-nao-co-xa-khong-Photo-Hoang-Minh-Thuong-3.jpg?resize=712%2C960&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
yêu cầu đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 5" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Ha-Giang-nen-di-mua-nao-dep-va-khong-lanh.-Photo-Hoang-Minh-Thuong.jpg?resize=713%2C960&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
đề nghị đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 6" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Neu-di-Ha-Giang-mua-he-ban-se-gap-nhung-canh-nay.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Neu-di-Ha-Giang-mua-he-ban-se-gap-nhung-canh-nay.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Neu-di-Ha-Giang-mua-he-ban-se-gap-nhung-canh-nay.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
đề nghị đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 7" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-vao-mua-Thu-lua-se-dep-nhu-the-nay-day-a.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i1.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-vao-mua-Thu-lua-se-dep-nhu-the-nay-day-a.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-vao-mua-Thu-lua-se-dep-nhu-the-nay-day-a.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
bắt buộc đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 8" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-lua-chin-vang-ruc.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-lua-chin-vang-ruc.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-lua-chin-vang-ruc.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
đề nghị đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 9" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-2-scaled.jpg?w=1920&ssl=1 1920w, https://i0.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-2-scaled.jpg?resize=768%2C1024&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-2-scaled.jpg?resize=1152%2C1536&ssl=1 1152w, https://i0.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-2-scaled.jpg?resize=1536%2C2048&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-2-scaled.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-2-scaled.jpg?resize=810%2C1080&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
bắt buộc đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 10" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-Cach-di-the-nao-co-xa-khong.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i1.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-Cach-di-the-nao-co-xa-khong.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-Cach-di-the-nao-co-xa-khong.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
buộc phải đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 11" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-1-scaled.jpg?w=1920&ssl=1 1920w, https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-1-scaled.jpg?resize=768%2C1024&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-1-scaled.jpg?resize=1152%2C1536&ssl=1 1152w, https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-1-scaled.jpg?resize=1536%2C2048&ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-1-scaled.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/maritimehotel.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/maritimehotel.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-maritimehotel.com.vn-1-scaled.jpg?resize=810%2C1080&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
cần đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 11" data-recalc-dims="1">Du định kỳ Hà Giang mùa như thế nào đẹp nhất? Nên đi bởi phương tiện đi lại gì tốt nhất?

Phương thơm nhân thể đi:

Do sinh hoạt Hà Giang không có trường bay cần có 3 cách để phần đa tín đồ đến được TP. Hà Giang: đi xe pháo thiết bị, đi xe hơi hoặc là đi xe cộ khách…

Xe khách hàng chất lượng cao (giường nằm vật dụng lạnh)Xe vật dụng (đi du ngoạn tự Hà Nội lên – không recommover nha)Xe xe hơi riêng (nếu bao gồm điều kiện)

Nếu mong dữ thế chủ động thời hạn cùng cung lối đi tức thì trường đoản cú Hà Nội Thủ Đô thì có thể sử dụng ô tô riêng rẽ hoặc xe pháo đồ vật riêng đi từ bỏ TP Hà Nội nhằm mang lại Hà Giang.

Kinh nghiệm đi Hà Giang bằng xe pháo khách

Từ Hà Thành, cần đi xe pháo khách hàng tối suốt thời gian Hà Thành – Hà Giang, khởi đầu từ bến xe cộ Mỹ Đình (Hà Nội) vào lúc 21 giờ đồng hồ tối và khoảng 5 giờ sáng sau sẽ đến TP Hà Giang.

Thời gian buộc phải đi rứa như thế nào cho phù hợp?

Theo kinh nghiệm tay nghề của nhiều fan thì cần đi xe khách hàng Hà Giang vào các chuyến tối (từ 20 tiếng 30 – 21 – 22 giờ) đêm hôm trước (hay là tối lắp thêm 5 hoặc sản phẩm 6) để ngủ một tối trên xe pháo với về Tối ngày Chủ Nhật, như thế vẫn tiết kiệm được 2 đêm ngơi nghỉ bên trên xe cộ khách hàng.

Tại sao lại yêu cầu đi đêm?

Nơi làm việc trên Hà Giang

Hà Giang bây giờ cải cách và phát triển lắm luôn luôn, bắt buộc có khá nhiều hotel, bên ngủ và homestay. Lần này Mèo chỉ nói tới 3 địa điểm mình ở nhé, ưu và nhược điểm: